Start herinrichting Oudedijk

Start herinrichting Oudedijk

Op maandag 9 januari 2012 is Gemeentewerken, in opdracht van deelgemeente Kralingen-Crooswijk, gestart met de herinrichting van de Oudedijk. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de tramsporen, het beter toegankelijk maken van de tramhaltes, het vervangen van de riolering, herstraten van de trottoirs, asfalteren van de rijweg en het aanleggen van een vrijliggend fietspad. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2012 gereed.

Het nieuwe ontwerp van de Oudedijk moet leiden tot:

een verbetering van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid.
een groenere uitstraling van de dijk.
een veiliger gevoel op straat door een betere verdeling van het licht.
overzichtelijke laad- en loszones.
Voortgang herinrichting Oudedijk
Om de bewoners en ondernemers tegemoet te komen is ter hoogte van het Noordeinde een tweede oversteek gerealiseerd. Bewoners hoeven nu niet meer om te lopen, maar kunnen nu over het bouwterrein naar de andere kant van de Oudedijk.
Tijdens de vorst hebben de werkzaamheden enkele weken stilgelegen. Dit heeft tot gevolg dat fase 2, het gedeelte tussen de Kortekade en de Voorschoterlaan twee weken later wordt opgeleverd. Fase 1A, het gedeelte tussen Mecklenburglaan en Jericholaan, ligt op schema en wordt naar verwachting begin juni 2012 opgeleverd.
Om de parkeerdruk rondom de Oudedijk te ontlasten wordt een tijdelijk parkeerterrein aangelegd aan de Palestinastraat. Het parkeerterrein komt te liggen op het stuk braakliggend terrein.
Momenteel zijn de aannemers van de nutsbedrijven bezig met het vernieuwen van de gasleiding, waterleiding en elektriciteitskabels. De aannemer van de Oudedijk is bezig met het vernieuwen van de riolering en het aanbrengen van bomengrond. Ter hoogte van de Voorschoterlaan zijn de trottoirbanden gesteld en is het eerste stuk trottoir gelegd.